Milko Đurovski

Fudbal i estrada

Prvi istinski jugoslovenski sportista-selebriti, čovek sa kojim je počeo upliv estrade u fudbal, bio je Dragoslav Šekularac. Šeki je imao…

Continue Reading