Listamo prašnjavu štampu: prvi broj revije “GOOL!” (1)

Naslovna strana prvog broja revije "GOOL!"
U vreme kada su najpopularniji sportski magazini u Jugoslaviji bili beogradski i zagrebački nedeljnici – “Tempo” (prvi broj izašao 2. marta 1966. godine), odnosno “SN revija” (prvi broj izašao 15. oktobra 1976. godine), pojavio se fudbalski mesečnik koji je ubrzo stekao kultni status.

“Ljubi me nežno”

Ljubljenje fudbalera
Beogradski sportski nedeljnik “Tempo” u broju od 16. maja 1979. godine bavi se interesantnom temom: prenaglašenim emocijama koje fudbaleri iskazuju jedni prema drugima prilikom proslavljanja gola.