Almanah YU-fudbala (1990-91)

Konačna tabela Fudbalskog šampionata SFR Jugoslavije u sezoni 1990/91, spisak svih igrača sa brojem nastupa i postignutih golova.

Almanah YU-fudbala (1989-90)

Konačna tabela Fudbalskog šampionata SFR Jugoslavije u sezoni 1989/90, spisak svih igrača sa brojem nastupa i postignutih golova.

Almanah YU-fudbala (1988-89)

Konačna tabela Fudbalskog šampionata SFR Jugoslavije u sezoni 1988/89, spisak svih igrača sa brojem nastupa i postignutih golova.

Almanah YU-fudbala (1987-88)

Konačna tabela Fudbalskog šampionata SFR Jugoslavije u sezoni 1987/88, spisak svih igrača sa brojem nastupa i postignutih golova.

Almanah YU-fudbala (1985-86)

Konačna tabela Fudbalskog šampionata SFR Jugoslavije u sezoni 1985/86, spisak svih igrača sa brojem nastupa i postignutih golova.

Almanah YU-fudbala (1984-85)

Konačna tabela Fudbalskog šampionata SFR Jugoslavije u sezoni 1984/85, spisak svih igrača sa brojem nastupa i postignutih golova.

Almanah YU-fudbala (1983-84)

Konačna tabela Fudbalskog šampionata SFR Jugoslavije u sezoni 1983/84, spisak svih igrača sa brojem nastupa i postignutih golova.

Almanah YU-fudbala (1982/83)

Konačna tabela Fudbalskog šampionata SFR Jugoslavije u sezoni 1982/83, spisak svih igrača sa brojem nastupa i postignutih golova.

Almanah YU-fudbala (1971-72)

Konačna tabela Fudbalskog šampionata SFR Jugoslavije u sezoni 1971/72, spisak svih igrača sa brojem nastupa i postignutih golova.