Odlasci fudbalera u inostranstvo: kako je sve počelo

Aca autobus u akciji
Početak prvih odlazaka fudbalera posle Drugog svetskog rata u inostrane klubove vezan je za 1947. godinu. U prvom fudbalskom prvenstvu Jugoslavije u našu ligu je iz političkih razloga (“Trst je naš!”) uključena i tršćanska Poncijana, koja je utakmice igrala na stadionu “San Saba” u svom gradu.