Prvi tumbas Pavle Tumbas

Dragoslav Šekularac
U prvom broju fudbalskog mesečnika “Gool!” od maja 1978. godine objavljen je tekst o događaju koji je presudno uticao na karijeru jednog od najvećih fudbalskih romantika tadašnje Jugoslavije Dragoslava Šekularca.